Projekti

Jačanje sistema podrške osobama sa invaliditetom

Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i jačanje sistema podrške u lokalnim zajednicama, teme su seminara održanog u Hotelu „Jezero“ na Borskom jezeru. – Srbija je tek na početku ovog važnog puta, a opština Bor jedan od pozitivnijih primera – istaknuto je na skupu kome su prisustvovali zamenik Zaštitnika građana, predstavnici organizacija koje se bave položajem osoba sa invaliditetom, predstavnici borske lokalne samouprave i osobe sa invaliditetom.

Naša iskustva u polju inkluzije

Pomoć porodici postoji 20 godina, a poslednjih šest godina smo aktivni u polju inkluzije dece sa smetnjama u razvoju. Socijalna inkluzija i inkluzivno obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom je neophodnost i njihovo pravo, ali tome treba da predhodi mnogo rada, društvenih i organizacionih promena.

Kroz informacije do realizacije – za bolji život

Položaj osoba sa invaliditetom u opštini Bor u proteklom periodu jeste poboljšan, ali treba raditi još kako bi im kvalitet života bio bolji. – Problemi sa kojima se invalidi svakodnevno susreću, a koji su lako rešivi jesu arhitektonski, s obzirom na to da ulice, ulazi u zgrade i javne objekte često nemaju prilaz za osobe koje ne mogu samostalno da se kreću. – U Boru su u toku akcije obeležavanja parking prostora za invalide, ali i akcija pod nazivom „Kroz informacije do realizacije“.