Za socijalu preko 15 miliona dinara

Grad Vranje je putem Komisije za izbor projekata za realizaciju usluga socijalne zaštite raspisao javni poziv za finansiranje usluga u oblasti socijalne zaštite za 2017. godinu.

 

 

Grad Vranje je putem Komisije za izbor projekata za realizaciju usluga socijalne zaštite raspisao javni poziv za finansiranje usluga u oblasti socijalne zaštite za 2017. godinu.

Cilj konkursa je unapređenje i podsticanje novih pristupa u realizaciji socijalne politike i posebna briga i zaštita korisnika usluga, navode nadležni.

“Ciljne grupe na koje se odnose buduće aktivnosti su  deca, mladi i porodica,  osobe sa invaliditetom, deca sa smetnjama u razvoju i stara lica, a predmet Javnog poziva , jeste pružanje usluga kao što su dnevne usluge u zajednici (usluga dnevnog boravka, pomoć u kući), usluge smeštaja u prihvatilište/sigurnoj kući, usluga ličnog pratioca deteta sa invaliditetom kao podrška za zadovoljenje osnovnih potreba u svakodnevnom životu” stoji u tekstu poziva.

Za finansiranje ili sufinansiranje uspostavljenih ili pokretanje novih usluga socijalne zaštite iz budžeta grada je obezbeđeno 15. 305. 416,00 dinara. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, a period za realizaciju do 31. decembra 2017. godine.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon 402-333.

M.Zdravković

Objavljeno: 06. 01. 2017.

Izvor: jugmedia.rs

Autor: Jugmedia, M. Zdravković