Evropski dan samostalnog života osoba sa invaliditetom

Obeležen Evropski dan OSI

Prelazak usluga personalnih asistenata sa projektnog finansiranja na dugoročno finansiranje iz budžeta rešio bi probleme sa kojima se konstantno suočavaju i korisnici i asistenti. Ovo je glavna poruka koja se mogla čuti prilikom obeležavanja evropskog dana samostalnog života osoba sa invaliditetom u centru grada.