Obeležen Evropski dan OSI

Prelazak usluga personalnih asistenata sa projektnog finansiranja na dugoročno finansiranje iz budžeta rešio bi probleme sa kojima se konstantno suočavaju i korisnici i asistenti. Ovo je glavna poruka koja se mogla čuti prilikom obeležavanja evropskog dana samostalnog života osoba sa invaliditetom u centru grada.

Niš – Prelazak usluga personalnih asistenata sa projektnog finansiranja na dugoročno finansiranje iz budžeta rešio bi probleme sa kojima se konstantno suočavaju i korisnici i asistenti. Ovo je glavna poruka koja se mogla čuti prilikom obeležavanja evropskog dana samostalnog života osoba sa invaliditetom u centru grada.

Personalni asistenti i korisnici ove usluge okupili su se u glavnoj gradskoj ulici kako bi obeležili evropski dan samostalnog života osoba sa invaliditetom. Međutim ovaj dan je i prilika da se skrene pažnja na problem koji je vezan za projektno finansiranje asistenata. Ako bi se ovo pitanje trajno rešilo bilo bi kažu lakše i jednima i drugima.

Projekat personalnih asistenata imao je zastoj početkom godine zbog administrativnih problema, ali je realizacija nakon nekog vremena nastavljena. Kako se slične situacije ne bi ponavljale neophodno je trajno rešiti ovo pitanje. Oni koji imaju personalne asistenate kažu da im je ova vrsta pomoći itekako korisna.

Grad Niš je vodeći u Srbiji kada je reč o projektu personalnih asistenata. Za razliku od Beograda koji ima 5, Niš ima 29 asistenata ovakve vrste. Za ovaj humani posao, grad je ove godine izdvojio oko 13 i po miliona dinara.

Objavljeno 05. maja 2015. godine

Izvor: www.ntv.rs

www.youtube.com/watch?v=FqB_d84oL9o