učenici sa smetnjama u razvoju

Deci sa smetnjama prijaju redovne škole

Za kratko vreme urađeno mnogo na uključivanju dece sa smetnjama u redovne škole, tvrdi Ministarstvo prosvete. Ipak, stručnjaci kažu da je potreba reforma učiteljskih fakulteta. Svi su saglasni da je neophodno promeniti odnos škola prema prihvatanju dece sa smetnjama jer ona najbolje uče imitacijom u vršnjačkim grupama.