Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost povodom izuzimanja dece sa razvojnim teškoćama i invaliditetom iz strategije organizacije nastave u uslovima epidemije.

Humanitarna organizacija za regionalnu podršku osobama sa invaliditetom „Srbija velikog srca“ zahteva hitne i nedvosmislene odgovore svih nadležnih, a u vezi sa obrazovanjem dece predškolskog i školskog uzrasta u uslovima obrazovne inkluzije i učenja u odeljenjima za učenike sa smetnjama u razvoju.Ne postoji razlog da roditelje uveravamo da ova populacija nije marginalizovana bez javno iznetih rešenja u vezi sa zdravstvenom zaštitom dece u školama i predškolskim ustanovama u uslovima epidemije, organizacije nadzora dece kod kuće, usluge ličnog pratioca i pedagoškog asistenta, rada Dnevnog boravka i podrške porodicama u smislu tehničkih sredstava za praćenje nastave na daljinu.“Srbija velikog srca“ od danas počinje sa intenzivnim sprovođenjem projekta „Znanje je pravo na život“ s obzirom da su naši ciljevi odgovoran pristup osobama sa razvojnim teškoćama, urođenim i stečenim invaliditetom, kao i malignim i retkim bolestima na teritoriji Republike Srbije. Upitnici sa nedefinisanim uslovima i uglavnom bez prilike da se porodice izjasne u vezi sa potrebama i problemima sa kojima se suočavaju, škole su već prosledile roditeljima.Nedopustivo je postavljati pitanja onima kojima ne dajemo priliku da se informišu o jednom od osnovnih prava svoje dece. Pravo na školovanje se ne sme uskratiti.

Jelena Marković, predsednica Humanitarne organizacije „Srbija velikog srca“

www.facebook.com

Objavljeno: 20. 08. 2020.

Izvor:

Jelena Marković (srbijavelikogsrca@gmail.com)