subvencije za zapošljavanje

Бројни програми отварају пут до посла

Млади до 30 година, старији од 50, вишкови запослених, Роми, особе с инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, млади до 30 година и са статусом деце палих бораца или који имају статус детета без родитељског старања, као и жртве трговине људима или породичног насиља, спадају у незапослена лица из категорије које теже долазе до посла.