Posao za 116 nezaposlenih

Opština Nova Varoš sa 10.000.000 dinara podstiče zapošljavanje.

 

 

Opština Nova Varoš sa 10.000.000 dinara podstiče zapošljavanje.

Skupština opštine Nova Varoš usvojila je nedavno Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2017. godinu.

Kroz tri programa u ovoj oblasti do posla bi trebalo da dođe najmanje 116 nezaposlenih sa evidencije tržišta rada. Ukupna podrška lokalne samouprave za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja je 10.000.000 dinara, koliko je planirano i učešće NSZ.

– Analizirajući stanje, potrebe i očekivane efekte, odlučeno je LAPZ ove godine obuhvati programe javnih radova, za koji je konkurs već raspisan i traje do 10. marta, stručne prakse i subvencija za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih. Iz opštinske kase je za ovu namenu opredeljeno ukupno deset miliona dinara, s tim što će se oko 3.000.000 dinara neiskorišćenih tokom prošle godine takođe usmeriti za zapošljavanje, ističe Predrag Šaponjić, predsednik Saveta za zapošljavanje Opštine Nova Varoš.

U Savetu objašnjavaju da je plan da kroz javne radove do privremenog zaposlenja dođe 46 ljudi iz kategorije teže zapošljivih. Opština će realizaciju ovog programa finansijski podržati sa 3.000.000 dinara, koliko je učešće i NSZ. Kriterijumima konkursa koji je u toku predviđeno je, inače, da se javni radovi organizuju u sledećim oblastima: socijalnih i humanitarnih delatnosti, održavanja javne infrastrukture, kao i zaštite životnog okruženja. Pravo da ih sprovode imaju organi jedinice lokalne samouprave, javne ustanove i preduzeća, privredna društva, preduzetnici, zadruge i udruženja građana.

Program stručne prakse podrazumeva sticanje praktičnih znanja i veština za samostalan rad u struci za koje su stečene određene kvalifikacije, uz pravo na polaganje stručnog ispita. Za ovaj program Opština i NSZ izdvojiće po 2.000.000 dinara, a njime će biti obuhvaćeno 30 ljudi. Program se sprovodi kod poslodavca iz privatnog sektora, dok se najviše 30 odsto ukupno angažovanih može uposliti u javnom sektoru, ali isključivo u oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite. Program traje 12 meseci.

Poslodavci koji zaposle lice iz kategorije teže zapošljivih moći će da računaju na subvenciju u iznosu od 250.000 dinara. Planirano je da kroz ovaj program do posla dođe ukupno 40 osoba za evidencije tržišta rada, a finansijska podrška opštine u okviru njega je 5.000.000 dinara, baš kao i učešće NSZ. Subvencija se može dodeliti licima mlađim od 40 i starijim od 50 godina, viškovima zaposlenih, Romima, osobama sa invaliditetom (subvencija je u tom slučaju 300.000 dinara), a koji su radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, žrtve porodičnog nasilja, trgovine ljudima… Pravo na učešće na konkursu nemaju državni organi, organizacije i drugi direktni ili indirektni korisnici budžetskih sredstava, kao i udruženja građana.

– Svim ovim programima, kao i merama koje ćemo finansirati sa tri miliona dinara neiskorišćenih od lane, pokušaćemo da ublažimo jedan od ključnih problema, a to je nezaposlenost. Cilj je otvaranje novih radnih mesta posebno u privatnom sektoru – kaže Šaponjić.

Opština Nova Varoš je na polju zapošljavanja i otvaranja novih radnih mesta u periodu od 2009. do kraja 2016. uložila blizu 123.000.000 dinara. S tim budžetom sprovedeno je preko tridesetak programa i mera aktivne politike zapošljavanja, ali se ne može pouzdano doći do podatka koliko je lica došlo do stalnog zaposlenja.

Nezaposlenih 2.124

Prema podacima NSZ iz januara ove godine, na novovaroškoj evidenciji tržišta rada nalazila su se 2.124 lica, među kojima je njih 100 sa fakultetskom diplomom. Gotovo polovina nezaposlenih su bez kvalifikacija i osobe sa završenim trećim stepenom stručne spreme. Na posao čekaju i 474 svršena srednjoškolca, devetoro ih je sa petim, a 109 sa šestim stepenom. Čak 243 Novovarošanina duže od jedne decenije pokušava da se domogne radnog mesta. Trenutno su najbrojniji oni koji na posao čekaju od dve do pet godina – ukupno ih je 633.

Promocija 11 javnih poziva

Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je 11 javnih poziva za realizaciju aktivnih mera zapošljavanja u 2017. Njihova promocija je pre nekoliko dana održana u prostorijama NSZ u Novoj Varoši. Reč je o programima subvencija za samozapošljavanje, zapošljavanje teže zapošljivih kategorija i lica sa invaliditetom, kao i javnih radova, stručne prakse…

– Akcionim planom za ovu godinu, koji je usvojila Vlada Srbije, predviđeno je da za aktivne mere zapošljavanja bude izdvojeno 2,8 milijardi dinara iz sredstava NSZ, kao i dodatnih 550 miliona za osobe sa invaliditetom, istakao je Aleksandar Stikić iz prijepoljske Filijale NSZ.

Objavljeno: 03. 03. 2017.

Izvor: www.danas.rs

Autor: R. Popović