Бројни програми отварају пут до посла

Млади до 30 година, старији од 50, вишкови запослених, Роми, особе с инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, млади до 30 година и са статусом деце палих бораца или који имају статус детета без родитељског старања, као и жртве трговине људима или породичног насиља, спадају у незапослена лица из категорије које теже долазе до посла.

 

 

Млади до 30 година, старији од 50, вишкови запослених, Роми, особе с инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, млади до 30 година и са статусом деце палих бораца или који имају статус детета без родитељског старања, као и жртве трговине људима или породичног насиља, спадају у незапослена лица из категорије које теже долазе до посла.

Субвенције предвиђене за њихово запошавање, у складу с циљевима Националне стратегије запошљавања 2011–2020, односно Националног акционог плана за 2017. годину, а по степену развијености јединица локалне самоуправе, крећу се између 150.000 и 300.000 динара по кориснику.

Осим тог програма, предвиђено је још десет који спадају у мере активне политике запошљавања (МАПЗ) за текућу годину, међу којима су и посредовање у запошљавању, професионална оријентација и саветовање о планирању каријере, подршка самозапошљавању, додатно образовање и обука, подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде, јавни радови, који су првенствено намењени теже запошљивим лицима, посебне МАПЗ за особе с инвалидитетом (ОСИ), суфинансирање програма предвиђених локалним акционим плановима запошљавања (ЛАПЗ) из републичког буџета, пакети услуга за незапослена лица која имају приоритет за укључивање у МАПЗ и учешће у реализацији пројеката.

Наведене категорије лица које имају предност у реализацији свих планова, такође су приоритет и када је реч о подршци при самозапошљавању, те сваком кориснику следује субвенција у једнократном износу од 180.000 динара, објашњавају из Филијале Нови Сад Националне службе за запошљавање. С друге стране, када је реч о додатном образовању и обукама, оне се реализују према Годишњем програму који има за циљ стицање додатних знања и вештина неопходних за запошљавање.

Сличну улогу имају и јавни радови, који имају циљ да очувају и унапреде радне способности незапослених, али и остваривање одређеног друштвеног интереса. У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење одређених јавних радова може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе, а по завршетку обуке лицу се издаје потврда о стеченим компетенцијама, кажу из НСЗ-а.

У 2017. години организоваће се јавни радови у области социјалних и хуманитарних делатности, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе. Јавни радови могу се организовати и за област културе, а на њима се искључиво ангажују особе с инвалидитетом.

Л. Радловачки

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: L. Radlovački