Javni konkursi i pozivi za zapošljavanje u Prijepolju

Saradnja Nacionalne službe zapošljavanja i opštine Prijepolje

Zgrada NZS: Prijepolje Foto: I.H.


Za program javnih radova i subvencije zapošljavanja i samozapošljavanja opština Prijepolje izdvojiće sedam, a Nacionalna služba zapošljavanja 10 i po miliona dinara.

U skladu sa merama aktivne politike zapošljavanja Nacionalna služba za zapošljavanje i opština Prijepolje raspisali su konkurs za sprovođenje javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom. Raspisana su i dva javna poziva za dodelu subvencije za samozapošljavanje, kao i za dodelu subvencije poslodavcima koji u radni odnos prime osobe iz teže zapošljive kategorije.

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Filijale Prijepolje Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva. Za ovaj program izdvojeno je tri miliona dinara iz budžeta opštine Prijepolje dok je četiri i po miliona izdvojila Nacionalna služba za zapošljavanje. Zainteresovani mogu podneti zahtev sa biznis planom do kraja jula.

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih lica odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru i čije je sedište firme u opštini Prijepolje. Opština je za ovaj program izdvojila milion dinara, a Nacionalna služba zapošljavanja milion i po dinara.

Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica, nezaposlenih osoba sa invaliditetom i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe u skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2019. godinu i LAPZ-om radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih i nezaposlenih osoba sa invaliditetom, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Za ovaj program zapošljavanja izdvojeno je tri miliona dinara iz budžeta opštine dok je Nacionalna služba za zapošljavanje izdvojila četiri i po miliona dinara.

Objavljeno: 14. 06. 2019.

Izvor: www.danas.rs

Autor I. H. D.