Projekti

Ništa nama, bez nas

Novi projekat Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije
Projekat ima za cilj povećanje uključenosti osoba sa invaliditetom u život zajednice, stimulaciju njihovih potencijala, podsticanje bolje socijalne integracije i proširenje mreže socijalnih kontakata. Debatni klubovi organizuju se u Jagodini, Kragujevcu i Nišu.