Pokrenut pilot projekat: Mobilni servis RGZ-a za osobe s posebnim potrebama

Republički geodetski zavod je u saradnji sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS) pokrenuo pilot projekat “Mobilni servis”, koji će omogućiti osobama sa invaliditetom da pristupe uslugama katastra na svojoj kućnoj adresi.

 

Beograd – Republički geodetski zavod je u saradnji sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS) pokrenuo pilot projekat “Mobilni servis”, koji će omogućiti osobama sa invaliditetom da pristupe uslugama katastra na svojoj kućnoj adresi.

Ovoj usluzi prvi će imati pristup građani Opštine Zemun, čiji su službenici katastra 3. juna prisustvovali radionici na kojoj su upoznati sa načinom postupanja sa osobama sa invaliditetom, kako bi postali senzitivniji na njihove potrebe i očekivanja. Obuka će biti organizovana i za službenike katastarskih službi drugih opština.

Mobilni servis će, kako je objašnjeno, funkcionisati tako što će službenici katastra primati zahteve za pružanje svih usluga katastra, po pozivu odlaziti na kućnu adresu i preuzimati sva potrebna dokumenta. Nakon donetog rešenja, odneće ga na adresu osobe koja je podnela zahtev za upis imovine u katastar nepokretnosti.

Direktor RGZ Borko Drašković je, objašnjavajući prednosti Mobilnog servisa, između ostalog rekao da osobe sa invaliditetom upisom prava vlasništva u katastar stiču pravnu sigurnost i veće materijalne mogućnosti.

Predsednik NOOIS-a Milan Stošić izneo je podatak da u Srbiji živi oko 800.000 osoba sa invaliditetom koji imaju specifične potrebe i naglasio da bi i ostale institucje trebalo da slede primer RGZ-a, kako bi im olakšali pristup i život.

Izvršni direktor NOOIS-a Ivanka Jovanović istakla je da je RGZ pokazala da je moguće uklanjati prepreke u društvu.

Direktor RGZ Borko Drašković izjavio je da akcija Mobilnih servisa predstavlja jednu od najbitnijih u okviru reforme Republičkog geodetskog zavoda.

“Ovo je pilot projekat, a naš cilj je da osobama sa invaliditetom omogućimo lakši pristup katastru. Odnosno, da im omogućimo da na najlakši način obave upis imovine u katastar nepokretnosti, što je i ustavno pravo svih građana, i tako steknu pravnu sigurnost i veće samopouzdanje“, rekao je Drašković i ukazao da je to jedan korak ka tome da se poveća senzibilitet prema osetljivim grupama, a da zaposleni u katastru razviju veštine i znanja o osobama s invaliditetom.

Ivanka Jovanović, izvršni direktor NOOIS-a je u izjavi ukazala na višestruki značaj Mobilnog servisa.

„Veći broj objekata neomogućava pristup osobama s invaliditetom, pa je ovaj servis značajan jer upis imovine u katastar nepokretnosti mogu da obave od kuće. Drugo, RGZ je učinio još jedan afirmativan potez – smanjio je takse za upis imovine u katastar nepokretnosti za osobe sa invaliditetom koje neće plaćati 5.000 dinara, vec 300 dinara“, rekla je Janković i dodala da je to velika olakšica za osobe s invaliditetom koje su među najsiromašnijim kategorijama građana.

Pre početka radionice, direktor RGZ Borko Drašković uručio je Zahvalnicu Ivanki Jovanović, izvršnom direktoru NOOIS-a, za dosadašnju saradnju.

Objavljeno: 03. 06. 2017.

Izvor: www.dnevnenovine.rs

Izvor: www.kurir.rs

O tome i na:

„Mobilni servis“ za lakši put do katastra za osobe sa invaliditetom – www.danas.rs