NDI

„Приступачни избори“ – Учешће особа са инвалидитетом у политичком и јавном жиботу

Центар за оријентацију друштва – ЦОД у сарадњи са Националним демократским институтом – НДИ спровео је пројекат “Приступачни избори” који...