Zajednickim snagama, zajedno za politicko i ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom – EIDHR

U okviru projekta koji se odnosi na rad sa lokalnim samoupravam i organizacijama OSI organizovan je sastanak u Novom Pazaru.

U okviru projekta koji se odnosi na rad sa lokalnim samoupravam i organizacijama OSI  organizovan je sastanak u Novom Pazaru.
Sa predstavnicima Centra, NOOISa i NDI razgovarali su najviši čelnici opstine Novi Pazar koji su upoznati sa projektom i izrazili želju da čvrsće
sarađuju sa organizacijama OSI, sa kojima je takođe organizovan sastanak i predočene prednosti direktnije saradnje sa opštinskim strukturama. Očekuje se i potpisivanje protokola o saradnji između lokalne samouprave i organizacija OSI.

Оставите одговор