Osobe sa invaliditetom izopštene iz politike

Osobe sa invaliditetom nisu dovoljno uključene u proces političkog odlučivanja a više od polovine njih smatra da su isključeni iz javnog života, pokazuju rezultati istraživanja.

Osobe sa invaliditetom nisu dovoljno uključene u proces političkog odlučivanja a više od polovine njih smatra da su isključeni iz javnog života, pokazuju rezultati istraživanja.

Istraživanje „Pristupačni izbori“ uradili su Centar za orijentaciju društva (COD) i Nacionalni demokratski institut (NDI), a 14. maja je predstavljeno u Beogradu.

Izvršni direktor Centra za orijentaciju društva Miloš Milovanović rekao je da je cilj izveštaja identifikacija problema i prepreka sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju u procesu političkog odlučivanja.

„U izveštaju je primenjena metoda prikupljanja pojedinačnih iskustava osoba sa invaliditetom u političkom procesu kao i analiza medija i sistemskog okvira koji treba da obezbedi ravnopravan tretmantih osoba u svim javnim aktivnostima. Nadam se da će izveštaj poslužiti kao pokretač promena zakona u cilju poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom u procesu političkog odlučivanja“, rekao je Milovanović.

Izveštaj „Pristupačni izbori“ uključio je osobe sa svim oblicima invaliditeta iz Beograda, Novog Sada i Velike Plane koji su učestvovali na vanrednim parlamentarnim izborima u martu 2014. godine.

Prema rezulatima istraživanja, polovina ispitanika smatra da su isključeni iz učesća u javnim raspravama ili iz sastanaka sa državnim organima a skoro 80 odsto osoba sa invaliditetom smatra da su izborna mesta ali i birački materijal na prethodnim parlamentarnim izborima bili nepristupačni.

Izveštaj je pokazao i da se više od polovine ispitanika oseća isključenim iz javnog života, sto je još prisutnije kod žena sa invaliditetom u odnosu na muškarce.

Skoro 65 odsto ispitanika smatra da su uskraćeni za informacije u toku političke kampanje što se najviše odnosi na osobe koje ne čuju i kojima nisu bile dostupne informacije na znakovnom jeziku.

Projekat „Pristupačni izbori“ sproveo je Centar za orijentaciju društva u saradnji sa Nacionalnim demokratskim institutom i uz finansijsku podršku ambasade Velike Britanije u Beogradu.

Оставите одговор