Dogovor za bolju saradnju

Program razvijanja inkluzivnih politika za osobe sa invaliditetom
Čačak je u ovoj godini izdvojio 8,8 miliona dinara za podršku projektima koje su imale organizacije sa invaliditetom

Nacionalni demokratski institut od oktobra 2012. godine, u osam gradova Srbije sprovodi program razvijanja inkluzivnih politika na lokalnom nivou za osobe sa invaliditetom. U projekat je uključen i grad Čačak, a u Regionalnom centru za stručno usavršavanje nastavnika održan je sastanak na kome su prisustvovali predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom i predstavnici lokalne samouprave.

Jelena Avramović, program menađer Nacionalnog demokratskog instituta, kaže da su u projekat uključene lokalne samouprave koje su se same javile za učešće, jer NDI želi da partneri budu opštine koje su otvorene i već senzibilne na priču o inkluziji.

U svim gradovima smo održali niz konsultivnih sastanaka sa udruženjima osoba sa invaliditetom i lokalnom samoupravom kako bi prodiskutovali o načinima i konkretnim inicijativama na kojima će zajedno da sarađuju organizacije i predstavnici lokalne samouprave. Sastanak u Čačku je jedan u nizu i na njemu diskutujemo o saradnji lokalne samouprave i osoba sa invaliditetom na primeni Strategije održivog razvoja grada Čačka u delu koji se tiče osoba sa invaliditetom. Tu su navedene tri do četiri oblasti, a to su pristupačnost, neformalno obrazovanje, servisi podrške i obezbeđivanje prostora za rad udruženjima osoba sa invaliditetom. U okviru tih oblasti sagledavamo načine kako može da se uspostavi bolja komunikacija i direktnija saradnja. Očekujem da će doći do nekog dogovora što može da dovede do nekog protokola koji će potpisati gradonačelnik i time stvoriti mehanizam saradnje koji će biti održiv – kaže Jelena Avramović.

Marija Vojvodić, koordinator za socijalnu zaštitu, kaže da je grad Čačak u okviru Strategije održivog razvoja u oblasti koje se odnose na marginalizovane grupe opredelio više oblasti koje se odnose na poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom.

– One se odnose na povećanje pristupačnosti obrazovanja, uspostavljanje institucionalnih i van institucionalnih servisa podrške osobama sa invaliditetom. Grad je u ovoj godini za organizacije i osobe sa invaliditetom izdvojio 8,8 miliona dinara i to za podršku projektima koje su imale organizacije sa invaliditetom. Posebno bih istakla tu personalne asistente koju sprovodi Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom. Grad je formirao i Ustanovu za dnevni boravak osoba sa posebnim potrebama i za tu namenu je izdvojeno 30 miliona dinara. Centar će početi sa radom početkom septembra i njega će moći da koriste naši sugrađani od 5 do 55 godina sa smetnjama u razvoju – kaže Marija Vojvodić. Ispred Udruženja distrofičara Moravičkog okruga sastanku je prisustvovao Vladimir Radovanović. On kaže da je dosadašnja saradnja sa lokalnom samoupravom bila odlična, ali da se uvek može ona unaprediti.

– Ovaj današnji seminar je još jedan dokaz da želimo da radimo na daljem unapređenju saradnje sa lokalnom samoupravom. Ona je do sada bila odlična, ali nam je želja da se ona nastavi i da se učini sve da ta saradnja bude još bolja. Posebno bih pohvalio program personalne asistencije koji mnogo znači našim sugrađanima koji su nepokretni i koji ne mogu da se brinu o sebi – kaže Radovanović.

Jelena Avramović, program menadžer Nacionalnog demokratskog instituta, pozvala je sva udruženja osoba sa invaliditetom da se udruže jer će se na taj način njihov glas jače čuti.

Оставите одговор