Kaњижа и Сегедин заједно запошљавају особе са смањеним радним способностима

КАЊИЖА: Центар за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа и Непрофитно удружење за аутизам „Сиварвањ” из Сегедина као партнери реализују пројекат „Подршка људским вредностима је најбоље улагање” (ТРАНСДИА), у оквиру програма ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија.

Фото: Милорад Митровић

Кањижа: Центар за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа и Непрофитно удружење за аутизам „Сиварвањ” из Сегедина као партнери реализују пројекат „Подршка људским вредностима је најбоље улагање” (ТРАНСДИА), у оквиру програма ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија.

– Главни циљ је да особе са смањеним радним способностима не раде само у заштићеном окружењу, већ да нађу своје место на отвореном тржишту рада – истиче психолог и стручни кооординатор пројекта Ибоја Сакач из општинског Центра за пружање услуга социјалне заштите.

Особе са смањеним радним способностима су оне које имају трајне физичке, чулне, менталне или душевне сметње, односно пате од болести које су неизлечиве или се не могу третирати путем здравствене рехабилитације. Сакач указује да су у реализацију пројекта укључени стручњаци који се баве том циљном групом и припремом окружења будућег запосленог за његово прихватање.

– Рађено је истраживање на тему колико су фирме у окружењу информисане о запошљавању особа са смањеним радним способностима, односно, каква искуства имају у овој области. У истраживању је учествовало 15 предузећа са подручја Кањиже и Суботице. Дошло се до сазнања да су потребни додатни напори за интеграцију сваке нове особе са смањеним радним спсособностима у радно окружење, те да колектив треба информисати и мотивисати да прихвате новозапослену особу, али и особу са умањеним радним способностима треба упознати са захтевима радног окружења – каже Ибоја Сакач. Она наводи да су највеће препреке за запошљавање: недовољна узајамна информисаност, ниска школска спрема особа које треба запослити, као и стереотипи везани за циљну групу. Тренутно једна од препрека је и забрана запошљавања у јавним установама, инфраструктурне мањкавости, а има и колектива који нису отворени за упошљавање.

Конкретни резултат досадашњих активности су упослене четири особе са смањеним радним способностима у предузећима „Генеза“ ДОО и ЈП „Комуналац“ и Удружењу „С тобом за њих“ у Кањижи, при чему је у „Генези“ једна особа упослена за стално, а остали су ангажовани у оквиру јавних радова на одређено време. Поред тога, чланови удружења „С тобом за њих” ангажују се у неколико радионица, као што су вртларска, грнчарска и текстилна и укључују се у свакодневне активности у дневном боравку.

У вртларској и грнчарској радионици је у току прошле године упослено пет особа на период од четири месеца. Стварању услова доприноси локална самоуправа Кањиже, а део опреме за радионице ће се обезбедити кроз овај пројекат прекограничне сарадње.

Предвиђено је да у оквиру пројекта стручњаци из Мађарске  и Србије иду на тродневно студијско путовање. Циљеви су да проуче функционисање социјалне фарме која запошљава особе са промењеним радним способностима, и да се размене искустава ради касније адаптације.

Cензитивност послодаваца

У оквиру пројекта спроводе се обуке за менторе, како би се осмислили индивидуални програми за помоћ особама са промењеним радним способностима на тржишту рада, а могућа подршка се огледа у помоћи код запошљавања, подршку у раду и подршка да упослена особа остане на радном месту. Одржавају се и радионице за сензитивност са представницима фирми, а једна таква радионица управо је одржана у Општем удружењу предузетника општине Кањижа, уз учешће представника удружења из суседних општина и предузетника. 

Послодавци се на овим радионицама упознају са начином на који особе са посебним потребам функционишу и њиховим потребама, да би заједнички рад имао међуљудске и економске интересе.

М. Митровић

Objavljeno: 14. 02. 2019.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: M. Mitrović