„Podrška ljudskim vrednostima je najbolje ulaganje“