Ako putujete na ovu našu planinu, spremite dodatni keš: Prolazak motornim vozilima od 300 do 1.7000 DINARA DNEVNO od ponedeljka

Kako je saopšteno, naknada se naplaćuje u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara…

FOTO: SCREENSHOT

Od ponedeljka, 22. aprila, počinje naplata naknade za korišćenje vozila na motorni pogon u zaštićenom području Nacionalni park Tara, saopšteno je iz ovog nacionalnog parka. Naknada će se naplaćivati na ulaznim kapijama u Perućcu i na Kaluđerskim Barama.

Kako je saopšteno, naknada se naplaćuje u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS“, 95/2018, 49/2019, 92/2023.) odnosno Odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalni park Tara („Sl. glasnik RS“ br. 48/2011, 109/2023, 14/2024.).

Ko koliko plaća po danu

Predviđene su naknade za sledeće kategorije vozila:

  • I kategorija motornih vozila do 1,3m visine (kod prednje osovine vozila) – motocikli i putnička vozila – 300 dinara po danu
  • II kategorija motornih vozila sa prikolicom visine do 1,3m i kombi vozila – 500 dinara po danu
  • III kategorija motornih vozila visine 1,3m (autobusi i kamioni) – 700 dinara po danu
  • IV kategorija motornih vozila visine veće od 1,3m (kod prednje osovine vučnog vozila) sa više od 3 osovine – sva vozila sa više od 3 osovine – 1.700 dinara po danu

U prvom periodu naplata naknade će se vršiti po vozilu po danu, a predviđeno je uvođenje desetodnevnih i godišnjih naknada kada se pribave potrebne dozvole i saglasnosti.

Ko ne plaća

Naknade za korišćenje vozila na motorni pogon u zaštićenom područja oslobađaju se:

  • fizička lica koja imaju prebivalište u zaštićenom području
  • fizička lica koja su zaposlena na prostoru zaštićenog područja, koja obavljaju poslove ili vrše službene radnje u zaštićenom području
  • fizička lica sa invaliditetom i posebnim potrebama
  • penzioneri sa najnižim iznosom penzije u smislu zakona kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje uz podnošenje dokaza – poslednjeg primljenog čeka od penzije
  • vozila sa registarskim oznakama Bajine Bašte

Prema Zakonu sredstva od naknada za korišćenje zaštićenog područja idu na namenski račun upravljača i mogu se trošiti za aktivnosti na zaštiti i razvoju zaštićenog područja.

Objavljeno: 19. 4. 2024.

Izvor: www.blic.rs

Autor: Nataša Jovanović