osobe sa smanjenim radnim sposobnostima

Kaњижа и Сегедин заједно запошљавају особе са смањеним радним способностима

Кањижа: Центар за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа и Непрофитно удружење за аутизам „Сиварвањ” из Сегедина као партнери реализују...