Razvoj socijalnih usluga

Centar za razvoj socijalnih usluga Kneginja Ljubica licenciraće četiri postojeće usluge za zaštitu dece I mladih, kao I dva dnevna boravka.

 

Kragujevac – Centar za razvoj socijalnih usluga Kneginja Ljubica licenciraće četiri postojeće usluge za zaštitu dece i mladih, kao i dva dnevna boravka.

Kako najavljuju u ovoj ustanovi socijalne zaštite, uz pomoć sredstava Evropske unije, biće proširena usluga pomoć u kući i za osobe sa invaliditetom.

Dva prihvatilišta za decu i mlade i za žrtve nasilja u porodici, kao i dva dnevna boravka već funkcionišu pod okriljem kragujevačkog Centra Kneginja Ljubica. Obaveza je da usluge koje pružaju ovim ranjivim grupama budu licencirane i taj postupak se privodi kraju.

U Kneginji Lubici suočeni su sa manjim brojem zaposlenih u odnosu na potrebe korisnika, posebno za uslugu pomoć u kući koja se pruža starijim osobama. Na listi čekanja je 50 korisnika, a ovaj problem rešiće uz pomoć sredstava Evropske unije i to proširenjem usluga i za osobe sa invalditetom.

I kroz program javnih radova Nacionalne službe za zapošljjavanje prevazilazi se manjak gerontodomaćica za pružanje usluge pomoć u kući koja je neophodna velikom broju uglavnom starijih osoba.

Izvor: www.rtk.co.rs

Autor: Gordana Stepanović

www.youtube.com/watch?v=FAAcmInWbho