EU

Пројекат ЕУ за особе с инвалидитетом у четири банатске општине

ОПОВО: Од последњег месеца прошле године реализује се пројекат који финансира Европска унија „Остваривање људских права на социјалну инклузију и једнаке могућности за повратак достојанства особа са инвалидитетом”.

Особе са инвалидитетом добијају посао

Центар за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа партнер је удружењу за aутизам “Сиварвањ” из Сегедина (Мађарска) у реализацији пројекта “Трансформисање сметњи у радне способности” вредан 98.180 евра, од чега се 85 посто финансира средсвима из Европске уније у оквиру реализацији Интерег – ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска —Србија.