Svi imamo ista prava

23

Briga o osobama sa posebnim potrebama. Invalidnost je složen društveni fenomen koji praktično zadire u sve oblasti savremenog života i iziskuje multisektorski pristup i saradnju različitih organa vlasti, lokalnih samouprava, civilnog sektora i samih osoba sa invaliditetomn i njihovih organizacija.

Zaštita osoba sa invaliditetom je jedan od najosetljivijih i najspecifičnijih elemenata društcveno-razvojne, ekonomske i pre svega socijalne politike uopšte. Danas se položaj osoba sa invaliditetom mora posmatrati pre svega kao pitanje ljudskih prava. Invalidnost je složen društveni fenomen koji praktično zadire u sve oblasti savremenog života i iziskuje multisektorski pristup i saradnju različitih organa vlasti, lokalnih samouprava, civilnog sektora i samih osoba sa invaliditetomn i njihovih organizacija. Naglasak se stavlja na garantovanje ravnopravnosti osoba sa invaliditetom, na nediskriminaciju i njihovo puno učešće u društvu. Zato je saradnja države sa lokalnim samoupravama izuzetno važna.

Dnevni centar u Zrenjaninu

Državna sekretarka Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, dr Nevenka Mihajlović, najavila je u Zrenjaninu skori početak rada Dnevnog centra za boravak osoba sa posebnim potrebama. Ona je s predstavnicima lokalne samouprave i Osnovne i srednje šlole „9. maj“ posetila tu školu i obišla objekat u gradskom vlasništvu, u naselju Zeleno polje, u ulici Milentija Popovića, koji će, nakon adaptacije, biti u pomenutoj funkciji i obezbediti smeštaj za oko 30 lica ometenih u razvoju koja završavaju školovanje u „9. maju“. Kao rok za privođenje objekta nameni naveden je kraj aprila.

„Grad će obezbediti određena finansijska sredstva za adaptaciju objekta, o tačnim iznosima još uvek ne možemo govoriti. JKP „Gradska toplana“ će obezbediti grejanje, a želju da pomognu su izrazili i pojedini preduzetnici. Površina placa od preko jednog hektara omogućiće i uvođenje dodatnih sadržaja za korisnike Dnevnog centra, pa je u planu sređivanje okolnog prostora i postavljanje plastenika, igrališta, a možda i još nekog objekta za druge aktivnosti i pravu mogućnost za inkluziju, odnosno aktivno uključenje korisnika Centra u neku vrstu proizvodnje ili zanata“, navodi Duško Radišić, pomoćnik gradonačelika.

Državna sekretarka dr Nevenka Mihajlović ocenila je ovu posetu kao podršku konkretnim aktivnostima koje je pokrenula Osnovna i srednja škola „9. maj“, u korelaciji sa lokalnom samoupravom.

„Smatram da su ovo jako dobri primeri konkretne prakse inkluzije, za koju se ne treba samo deklarativno zalagati, već omogućiti uslove u kojima će korisnici različitih starosnih kategorija i različitog stepena oštećenja imati aktivno dnevno zbrinjavanje i vaspitno-obrazovni rad, mogućnost medicinske rehabilitacije, društvenog i radnog angažovanja. Time korist stiču i lokalna zajednica i Republika i ministarstvo koje to podržava, a pre svega najveća korist i najveći značaj je za same korisnike – decu i njihove roditelje, jer u svemu ovome se mora prepoznati značaj očuvanja vrednosti same porodice i širenja svesti o tome da svi mi imamo iste potrebe za normalnim životom, samo je mogućnost zadovoljavanja tih potreba različita“, istakla je državna sekretarka dr Nevenka Mihajlović i dodala da je upravo na ljudima iz opšte populacije, uključujući i resorno ministarstvo, da doprinesu da ovaj dnevni boravak što pre zaživi i da koristi od toga imaju i deca i roditelji i kompletna lokalna samouprava.

Dom za decu i omladinu sa autizmom u Šapcu

Državna sekretarka Brankica Janković je 12. marta otvorila i Dom za decu i omladinu sa autizmom u Šapcu. Novoizgrađeni Dom je organizaciona jedinica Centra za socijalni rad Šabac i raspolaže kapacitetom od 40 mesta za korisnike, u koje spadaju deca sa autizmom, a u okviru doma se nalazi i dnevni boravak za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju, koji raspolaže kapacitetom od 30 mesta. Izgradnja domskog smeštaja za decu i omladinu sa autizmom jednim delom je finansirana iz sredstva Nacionalnog investicionog plana, a drugim delom sredstvima iz redovnog budžeta Republike Srbije.

Po nekim procenama, u Evropi živi oko pet miliona ljudi sa autizmom, ili oko 0,6 odsto ukupne populacije. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, na svako 150 rođeno dete – jedno je sa autizmom. Precizni podaci u Srbiji o broju osoba sa autizmom ne postoje, zato što ne postoji jedinstvena baza podataka koja bi povezivala sve referentne zdravstvene ustanove za dijagnostiku autizma.

Po podacima Republičkog udruženja za pomoć osobama sa autizmom, u Srbiji živi oko 3.000 osoba sa autizmom, a u Beogradu oko 800. Državna sekretarka Brankica Janković je izjavila da otvaranjem ovog dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike nastavlja sa aktivnostima na stvaranju održivih uslova za život u zajednici i prevenciji institucionalizacije dece. Ona je naglasila da unapređenje položaja i inkluzija u zajednicu dece i odraslih sa autizmom i uopšte dece  sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom, treba da se rešava sistematskim merama, pa je jedan od ciljeva ovog ministarstva unapređivanje međuresorne saradnje, i to posebno sistema zdravstva i obrazovanja u procesu inkluzije ovih osoba u zajednicu.

Оставите одговор