Dnevni boravak za decu i omladinu ometenu u razvoju

Svi imamo ista prava

Briga o osobama sa posebnim potrebama. Invalidnost je složen društveni fenomen koji praktično zadire u sve oblasti savremenog života i iziskuje multisektorski pristup i saradnju različitih organa vlasti, lokalnih samouprava, civilnog sektora i samih osoba sa invaliditetomn i njihovih organizacija.