Uzurpiraju parking za osobe sa invaliditetom

0

NOVI SAD – Iako je u Novom Sadu obeleženo preko 300 parking mesta za osobe sa invaliditetom, manjkavosti gradske uredbe omogućavaju zloupotrebe, pa su ta mesta uglavnom zauzeta, kažu u gradskom Udruženju paraplegičara. To, naravno, ovoj kategoriji vozača ograničava kretanje i otežava obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

NOVI SAD -Iako je u Novom Sadu obeleženo preko 300 parking mesta za osobe sa invaliditetom, manjkavosti gradske uredbe omogućavaju zloupotrebe, pa su ta mesta uglavnom zauzeta, kažu u gradskom Udruženju paraplegičara. To, naravno, ovoj kategoriji vozača ograničava kretanje i otežava obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

Ako je parking mesto iscrtano žutom bojom i obeleženo odgovarajućim znakom, treba da se zna da je to mesto predviđeno za osobe s invaliditetom.

Zlatko Kesler, jedan od naših najuspešnijih paralompijaca kaže da mu postojanje ovakvih mesta dosta olakšava svakodnevni život, jer je žutom linijom obeležen prostor koji mu omogućava da priđe automobilu.

„Prilikom izlaska, ja moram kolica da sastavim pored automobila, da otvorim potpuno vrata, ne malo, nego mnogo, da bih mogao da ih sastavim i da bih mogao da izađem. Ukoliko nema ove žute, desi se da jednostavno auto pored koji dolazi ne razmišlja o tome i parkira suviše blizu, na 20 centimetara, gde vi kao stojeći možete izaći, ali ja u kolicima ne mogu ni da uđem, ali ni da priđem mom autu“, kaže Zlatko Kesler.

Nekada brojna nepropisno parkirana vozila više nisu tako čest slučaj, jer im preti odnošenje paukom i velike novčane kazne, ali u udruženju paraplegičara kažu da, i pored toga, mesta i dalje nema dovoljno.

„Mi, kada dođemo u grad, ako treba ne znam na koje odredište da idemo, treba po 2-3 kilometra da idemo, što nije nimalo jednostavno, pogotovo što ima i bankina, ne dao Bog da padne sneg, mi smo zarobljeni“, ističe Miroslav Homa.

Problem je u tome što je u Novom Sadu na snazi uredba koja svim osobama sa oštećenjima ekstremiteta potrebnih za vožnju omogućava da dobiju nalepnicu za ova parking mesta, pa se to pravo često zloupotrebljava.

„Te nalepnice dobijaju oni koji, recimo, igraju košarku, uganu zglob, odu sa tim papirom, njemu zglob prođe za sve nedelje, a on i dalje cele godine uzurpira mesto osoba sa invaliditetom“, dodaje Miroslav Homa.

Osobe sa invaliditetom apeluju na Grad da se ova uredba promeni i da se nalepnica ubuduće dodeljuje osobama koje imaju 70 odsto oštećenja ekstremiteta, čime bi se smanjila zloupotreba, a samim tim i broj lažnih korisnika, pa bi broj postojećih mesta zadovoljio potrebe Novosađana koji žive s ovim hendikepom.

Оставите одговор