zloupotreba nalepnica za parking mesta

Uzurpiraju parking za osobe sa invaliditetom

NOVI SAD – Iako je u Novom Sadu obeleženo preko 300 parking mesta za osobe sa invaliditetom, manjkavosti gradske uredbe omogućavaju zloupotrebe, pa su ta mesta uglavnom zauzeta, kažu u gradskom Udruženju paraplegičara. To, naravno, ovoj kategoriji vozača ograničava kretanje i otežava obavljanje svakodnevnih aktivnosti.