predrasude

Жена која руши зидове предрасуда

Милеса Милинковић чланица Удружења дистрофичара Новог Сада упркос инвалидитету насталом као последица једног облика мишићне дисторфије постигла је резултате вредне помена. Педагошкиња по образовању сада је на докторским родним студијама Универзитета у Новом Саду. Током основних студија била је две године председница Удружења студената с инвалидитетом.