Položaj distrofičara bolji, ali još postoje predrasude

Savez distrofičara Srbije organizovao je 04. juna okrugli sto povodom „Nedelje borbe protiv distrofije“, uz poruku da se ove osobe, uprkos izvesnom pomaku, i dalje suočavaju sa mnoštvom prepreka, što je, prema rečima ministra Aleksandra Vulina, posledica predrasuda u društvu.

Savez distrofičara Srbije organizovao je 04. juna okrugli sto povodom „Nedelje borbe protiv distrofije“, uz poruku da se ove osobe, uprkos izvesnom pomaku, i dalje suočavaju sa mnoštvom prepreka, što je, prema rečima ministra Aleksandra Vulina, posledica predrasuda u društvu.

BEOGRAD – Savez distrofičara Srbije organizovao je 04. juna okrugli sto povodom „Nedelje borbe protiv distrofije“, uz poruku da se ove osobe, uprkos izvesnom pomaku, i dalje suočavaju sa mnoštvom prepreka, što je, prema rečima ministra Aleksandra Vulina, posledica predrasuda u društvu.

„Država ima zakonsku obavezu da brine o osobama sa invaliditetom ali i više od toga, ima moralnu obavezu da tim ljudima učini svakodnevni život bar malo lakšim“, rekao je Vulin na skupu.

Prema podacima, u Srbiji je oko 1.700 osoba obolelih od progresivne neuromišićne bolesti, a ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijana pitanja rekao je da je prošle godine kroz akativne mere za traženje posla obuhvaćeno 7.200 osoba sa invaliditetom, od toga 4.125 je našlo posao.

Govoreći o predrasudama kada su u pitanju osobe sa invaliditetom i oni koji boluju od distrofije, Vulin je istakao da i dalje postoje poslodavci koji su više spremni da plate kaznu nego da zaposle takvu osobu, iako država obezbedi finansiranje, opremanje radnog mesta, daje odgovarajuće beneficije i značajne materijalne podsticaje.

Takođe, ove osobe nekada nemaju odgovarajuće obrazovanje, što, kako Vulin kaže, može da se promeni, međutim, o predrasudama mora da se pobrine celo društvo.

„Verujem da se čovek ne meri po onome što je izgubio, već po onome što ima“, rekao je ministar i naveo da je Ministarstvo za rad ove godine dodelilo udruženjima distrofičara 8,2 miliona dinara za redovno funkcionisanje.

Okrugli sto, centralna manifestavija povodom „Nedelje borbe protiv distrofije“ održane krajem maja, organizovan je uz učecće predstavnika lokalnih udruženja distrofičara, a Ivanka Jovanović iz Saveza distrofičara Srbije Tanjugu je rekla da se osobe koje boluju od ove bolesti i danas suočavaju sa mnoštvom prepreka, iako je učinjen pomak u odnosu na period pre 10 ili 12 godina.

„Dobra je zakonska regulativa, doneti su razni propisi iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja, socijalne zaštite, uvedeni servisi pristupačnosti, zapošljavanje na otvorenom tržištu, međutim, u praksi i dalje postoje mnoge prepreke“, rekla je Jovanović.

Ona je podsetila da je distrofija genetska, neuromišićna, neizlečiva bolest ali da te osobe mogu da žive samostalno, da se obrazuju, da rade i da se integrišu u društvo, ukoliko se ispune socijalni i drugi preduslovi.

„Nedelja borbe protiv distrofije“ oveležava se od 1973. godine svake treće ili četvrte nedelje u maju.

Izvor: www.tanjug.rs