Priključite se Mreži poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Priključite se Mreži poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Srbiji i stanite uz velike kompanije koje sprovode aktivnu politiku inkluzivnog zapošljavanja!

#tvojFMI putem mreže pruža stratešku podršku poslodavcima u aktivnijem pristupu dugoročnom i održivom zapošljavanju osoba sa invaliditetom, služeći kao mesto okupljanja, savetovanja, informisanja, konsultacija i unapređenja kapaciteta poslodavaca, kao i realizacije aktivnosti koje doprinose zapošljivosti osoba sa invaliditetom.

Saznajte više o tome kako da se priključite Mreži poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom na veb-sajtu https://fmi.rs/mreza-poslodavaca/

“POSAO PO MERI – ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” realizuju #tvojFMI @caritas_srbije @fondacijadivac @cil.srbija @smartkolektiv uz podršku @usaidserbia

#osobesainvaliditetom#zaposljavanje#ekonomskoosnazivanje

Izvor: www.facebook.com/cil.srbija/