Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije

U SLICI I REČI

U OKVIRU proojekta "Jednake mogućnsti", koje finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijaglog, a realizuje Centar za...