PREDSTAVLJANJE MEDIJSKE KAMPANJE: „POSAO PO MERI: EKONOMSKO OSNAŽIVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM“

Kako možemo da unapredimo položaj osoba sa invaliditetom na tržištu rada?

Pozivamo predstavnike medija da nam se 3. jula u 11 časova pridruže na doručku za novinare u Terasa café-u u Rajiceva Shopping Centru, gde ćemo predstaviti medijsku kampanju „Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“.

Projekat realizuje Forum mladih sa invaliditetom – Youth with Disabilities Forum i uz podršku USAID Serbia i u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac Caritas Srbije SMart Kolektiv CIL Srbija

#ekonomskoosnazivanje#osobesainvaliditetom#zaposljavanje#posaopomeri

Objavljeno: 1. 7. 2023.

Izvor: www.facebook.com/cil.srbija/