Realizovane obuke koje imaju za cilj osposobljavanje i jačanje kompetencija stručnog kadra

#fmi je u saradnji sa Caritas_Srbije, realizovao dva od četiri modula obuke, od kojih je prvi održan u Beogradu 15-18.maja, a drugi u Sremskoj Kamenici od 29.maja di 1.juna.

Obuke imaju za cilj osposobljavanje i jačanje kompetencija stručnog kadra koji će u naredne tri godine pružati podršku osobama sa invaliditetom na tržištu rada, kao deo realizacije projekta „Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“.

Projekat „Posao po meri“ podržava USAID, a realizuju Forum mladih sa invaliditetom u saradnji sa @fondacijadivac @caritas_srbije @cilsrbija @smartkolektiv

Cilj projekta je stvaranje jednakog pristupa zapošljavanju osoba sa invaliditetom i podsticanje otvorenijeg i inkluzivnijeg tržišta rada u Srbiji.

#osobe sa invaliditetom #zapošljavanje#posapomeri

Izvor: www.facabook.com/cil.srbija/