Invalidnost deteta ne može da bude uslov za starosnu penziju

U Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje kažu za „Politiku” da se starosna i prevremena starosna penzija ostvaruje kada se ispune uslovi propisani Zakonom o PIO.

(Foto D. Jevremović)

Jedan od roditelja koji nije u radnom odnosu, a koji najmanje 15 godina neposredno neguje svoje dete, ima pravo na posebnu novčanu naknadu u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja

Kada je majka sada već odrasle ćerke od 34 godine načula da bi zbog činjenice da je dete lišeno poslovne sposobnosti usled potpune invalidnosti, pošto napuni 60 godina, mogla da ostvari penziju, javila se da se raspita da li takva odredba zakona uopšte postoji ili je sve rekla-kazala. Od svega što je uspela da sazna jeste da majka sa troje i više dece jednog dana kada stekne uslov za penziju dobija određeno uvećanje uz penziju, ali ne zna kakva je situacija kada je reč o invalidnom detetu.

Naime, želi da zna da li rešenje o stavljanju pod starateljstvo deteta lišenog poslovne sposobnosti usled potpune invalidnosti može biti osnov za odlazak u prevremenu starosnu penziju. A njeno dete jeste invalid 100 odsto i o njemu brine ceo život.

U Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje kažu za „Politiku” da se starosna i prevremena starosna penzija ostvaruje kada se ispune uslovi propisani Zakonom o PIO. Ovim zakonom nije predviđeno postojanje povlastica prilikom ostvarivanja prava na penziju ukoliko je osiguranik bio staratelj invalidnog deteta.

Informacija koju je majka čula da bi mogla da se penzioniše kada napuni 60 godina, u PIO kažu, odnosi se na propise Zakona o socijalnoj zaštiti.

– Naime, jedan od roditelja koji nije u radnom odnosu, a koji najmanje 15 godina neposredno neguje svoje dete koje je ostvarilo pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, ima pravo na posebnu novčanu naknadu u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja. Ukoliko roditelj nije korisnik penzije, ovo pravo može da ostvari kada navrši opšti starosni uslov za penziju prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju – kažu u penzijskom fondu.

Ako roditelj ostvari pravo na penziju nakon sticanja prava na posebnu novčanu naknadu, ima pravo da bira između svoje penzije i posebne novčane naknade, a sve detaljnije informacije majka u vezi sa ostvarivanjem ovog prava može da dobije i u Centru za socijalni rad.

Da je, pita, kojim slučajem u isto vreme bila i hranitelj drugoj deci, da li bi po tom osnovu mogla da ostvari neku penziju i da li je tu presudno da se time bavi 15 godina, koliki je zakonski minimum za penziju, ili ne bi.

U penzijskom fondu ističu da onaj ko je zaključio ugovor o hraniteljstvu ima pravo da mu se vreme kad je obavljalo poslove po ugovoru prizna u staž osiguranja.

– Staž osiguranja po osnovu ugovora o hraniteljstvu zavisi isključivo od visine plaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, što znači da nije bitno vreme trajanja ugovora, odnosno, koliko vremena se obavljaju ugovoreni poslovi – ističu u fondu.

Staž osiguranja se računa tako što se iznos ugovorene naknade deli sa najnižom osnovicom za plaćanje doprinosa koja važi u momentu uplate doprinosa, u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Objavljeno: 6. 6. 2023.

Izvor: www.politika.rs

Autor: Jasna Petrović Stojanović