Pored činjenice da je primarni pokretač zbog kog se osobe sa invaliditetom zapošljavaju obezbeđivanje sredstava za život, jedna od glavnih motivacija je takođe postizanje psihosocijalne ispunjenosti. Ovaj drajver je posebno karakterističan za žene sa invaliditetom na tržištu rada.

Izvor: „Unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom“ Forum mladih sa invaliditetom, Beograd, 2019

Saznajte još sličnih informacija na sajtu www.fmi.rs I omogućite svojim zaposlenima #PosaoPoMeri

„POSAOPOMERI-Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“ realizuju @fmi.rs@caritas_srbije@fondacijadivac @cilsrbija @smartkolrktiv uz podršku @usaidserbia

#osobesainvaliditetom#zaposljavanje#ekonomskoosnazivanje

Izvor: www.facebook.com/cil.srbija/