Акциони план државе: Стручна пракса и субвенције за самозапошљавање

У плану је да се око 900 особа са евиденције Филијале Нови Сад укључи у финансијске мере активне политике запошљавања ове године (Татјана Видовић)

Фото: Dnevnik.rs

Акционим планом за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године утврђене су мере активне политике запошљавања, које ће спроводити Национална служба за запошљавање (НСЗ) у наредне три године.

У оквиру мера активне политике запошљавања, НСЗ је расписала 13 јавних позива и конкурса, путем којих ће, кроз директну финансијску подршку послодавцима и незапосленим лицима, бити укључено више од 18.000 незапослених лица. За ове намене издвојено је 5.750.000.000 динара, од чега се 550.000.000 издваја за особе са инвалидитетом.

– Као и претходних година, фокус ће бити на теже запошљивим категоријама лица, у које спадају млади до 30 година старости без завршеног средњег образовања, старији од 50 година, Роми, особе са инвалидитетом, дугорочно незапослени, корисници новчане социјалне помоћи и жртве породичног насиља – рекла је в.д. директора Филијале Нови Сад Татјана Видовић. – Програми који ће се  реализовати ове године су исти као и претходне, подразумевају финансијску подршку обучавању или запошљавању незапослених лица.

У те програме спадају стручна пракса, програм приправника, стицање практичних знања, обука за познатог послодавца, јавни радови, субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих, субвенције за самозапошљавање и програми посебно намењени подстицању запошљавања особа са инвалидитетом.

Већина јавних позива и конкурса биће отворена до 30. новембра ове године, док је рок за подношење захтева за мере намењене особама са инвалидитетом  31. децембар. Јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање биће отворен до 17. маја, а рок за подношење захтева потенцијалних извођача јавних радова истиче 10. маја.

Како је Татјана Видовић казала, циљ новог Акционог плана је смањење незапослености и успостављање стабилног и одрживог раста запослености заснованог на знању и достојанственом раду.

– Акциони план предвиђа активности, програме и мере активне политике запошљавања на републичком нивоу, које ће се спроводити путем мреже филијала Националне службе за запошљавање – објаснила је Видовић. – Дакле, сви послодавци и незапослени са евиденције Филијале Нови Сад могу аплицирати на Јавне позиве Националне службе за запошљавање, а у плану је да се око 900 особа са евиденције Филијале Нови Сад укључи у финансијске мере активне политике запошљавања ове године.

У складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености у периоду од 2021. до 2023. године, наставиће се са одобравањем учешћа у финансирању мера активне политике запошљавања из средстава опредељених за реализацију Акционог плана за мере стручне праксе, приправништво за младе са високим образовањем, приправништво за незапослене са средњим обраовањем, стицање практичних знања, обука на захтев послодавца за незапослене, јавни радови, субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих и субвенција за самозапошљавање.

– Аутономна покрајина, тј. јединица локалне самоуправе која у оквиру покрајинског, односно локалног планског документа у области запошљавања, обезбеђује више од половине средстава потребних за финансирање одређене мере активне политике запошљавања, може поднети захтев за учешће у финансирању те мере – рекла је Видовић. – У том смислу, Национална служба за запошљавање је позвала јединице локалне самоуправе и аутономне покрајине да поднесу захтеве за финансирање мера из републичког буџета, за шта је ове године обезбеђено 900 милиона динара, а захтеви се могу поднети до 5. маја.

За мере и активности предвиђене Акционим планом новац се обезбеђује у буџету Републике Србије, финансијском плану Националне службе за запошљавање, буџету Аутономне покрајине Војводине и буџетима јединица локалне самоуправе.

Д. Андулајевић

Objavljeno: 23. 4. 2021.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: D. Andulajević