Za jačanje osoba s hendikepom

PREZENTACIJA PROGRAMA U KULTURNOM CENTRU

Poster Konkurs za mentorine

Prezentacija Mentorskog programa za žene s invaliditetom održaće se 14. februara u 13 časova na Tribini mladih u Kulturnom centru Novog Sada, Katolička porta 5. Na osnovu njega žene, koje žele da razviju svoje potencijale i da uče, mogu se prijaviti na Konkurs za mentorine, koji traje do 20. februara. Cilj tog programa je da žene koje imaju neku vrstu invaliditeta dobiju podršku od vršnjakinja koje takođe imaju hendikep, a koje će im preneti svoja iskustva, informisati ih i osnažiti da ostvare svoja prava. One mentorine koje budu odabrane, zajedno sa mentokama će imati sastanke na pomenute teme.

Reč je o programu koji bi trebalo da obezbedi platformu za jačanje glasa, učešća i autonomije žena s invaliditetom za odlučivanje u svim oblastima u društvu. Mentorski program za žene s invaliditetom je prvi projekat takvog tipa u Srbiji, a sprovode ga Udruženje građanki „FemPlatz“ i Ženska mirovna grupa Pančevo (ŽMIG), koji se u okviru projekta „Autonomija, glas, učešće osoba sa invaliditetom“ realizuje uz podršku UN Women od septembra 2018. do juna 2019. godine.

L. R.

Objavljeno: 13. 02. 2019.

Izvor: DNEVNIK – Novi Sad

Autor: L. R.