Uz pomoć nauke do veće samostalnosti

Nova tehnologija – asistent za život osoba sa invaliditetom.

Обука за рад рачунарима са говорним програмом за слепе и слабовиде, Ранко Вуковић из Савеза Краљева и Божана Марковић

 

 

Kako ukazuju  iskustva u razvijenim zemljama, savremena tehnologija rešava brojme probleme sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom, jer osnova ovih proizvoda je da se, indetifikovanjem teškoća OSI, one prevaziđu, a samim tim da ojačaju oni sa ograničenim sposobnostima kretanja i komunikacije, kao i osobe sa senzornim problemima i intelektualnim smetnjama… Na taj način obezbeđuju se uslovi da budu što samostalniji u svakodnevnom životu, ali i u radnim aktivnostima. Asistivne tehnologije, kao i rezultat naučnih dostignuća danas predstavljaju važan segment života OSI, jer ovi proizvodi u velikoj meri povećavaju njihove funkcionalne mogućnosti, a sama svakodnevnica im postaje mnogo kvalitnetnija i sadržajnija.

U Čačku, kao i u ostalim gradovima u okruženju, proizvodi asistivne tehnologije koriste se tek u malom stepenu. Razloga je više, a jedan od najznačajnijih je nedostatak kvalitetnih i pravih informacija. Kroz serijal na našem portalu caglas i u nedeljiku „Čačanski glas“ govorimo i o značaju novih tehnologija u radnom osposobljavanju, obrazovnoj inkluziji i svakodnevnom životu osoba sa invaliditetom, kao i o tome šta je i koliko dostupno od novina našim sugrađanima.

Teško je utvrditi koliko je tačno osoba sa invaliditetom (OSI) na teritoriji Čačka i okolnih opština Moravičkog okruga. Podaci desetak postojećih čačanskih udruženja osoba sa invaliditetom, od kojih su neka i međuopštinska, govore o približno 1.700 članova. Ipak, procene su da je ovaj broj mnogostruko veći, odnosno da ih ima između 10.000 i 11.000, što se slaže sa republičkim prosekom. Od broja registrovanih korisnika i članova udruženja veoma malo je aktivnih, a još manje radno aktivnih.

Obrazovna inkluzija daje slabe rezultate, a prosvetni radnici nisu dovoljno informisani o velikim mogućnostima i primeni, pre svega dostupnih softverskih i hardverskih rešenja, u nastavi sa decom sa invaliditetom.

Činjenica je da je glavna prepreka za uvođenje asistivnih tehnologija nedostatak novca. Ali, maloj primeni tehnike velikih mogućnosti znatno doprinosi i slaba informisanost samih osoba sa invaliditetom o tome koja tehnologija se može nabaviti, čemu je namenjena i koje sve mogućnosti pruža, kao i to na koje se sve načine može doći do nje. Slično je i sa zaposlenima u nadležnim gradskim ustanovama i službama, koji i zbog nedostatka stručnih kapacitet, ne shvtaju kolike su prednosti savremene tehnologije i kolika se, i na lokalnom nivou, društvena dobit ostvaruje upravo kroz razvoj sposobnosti i osnaživanje osoba sa invaliditetom, i to od najranijeg uzrasta.

Kroz predstojeći serijal  nastojaćemo da osvetlimo neka od ovih pitanja. Govorićemo o tehnologijama  koje se već koriste, iskustvima i saznanjima, ali i o potrebama za uvođenjem novih, pre svega na domaćem tržištu prisutnih asistivnih tehnologija. U  saradnji sa stručnjacima i osobama sa invaliditetom, predstavićemo one asistivne tehnologije koje se koriste za pisanje, učenje, čitanje, komunikacijske, slušne i srodne tehnologije, namenjene za slepe, slabovide, gluve kao i proizvodi koje koriste osobe koje imaju problem sa govorom, oni koji ne mogu ili se otežano kreću…

Želja nam je da, ujedno promovišemo, znanje, talenat i veštine i onih koji stvaraju i onih koji koriste nove proizvode. Jer, u Srbiji je sve više naučnih ustanova, pre svega određenih fakulteta, čiji profesori, najčešće u saradnji sa svojim studentima, razvijaju određena rešenja u pogledu asistivnih tehnologija. U javnosti se o tome veoma malo zna, jer se nije prepoznala ne samo humana, već i opštedruštvena korist.

V. Trtović

Projekat „Nova tehnologija – asistent za život osoba sa invaliditetom“ sufinansiran je iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva kulture i informisanja.

Napomena: Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Objavljeno: 13. 07. 2018.

Izvor: ČAČANSKI GLAS, Čačak – Društvo

Autor: V. Trtović