Расписан конкурс за јавне радове на подручју Вршца

Филијала Националне службе за запошљавање у Вршцу и Град Вршац расписали су јавни конкурс за организовање јавних радова…

Фото: НСЗ

 

 

Вpшац: Филијала Националне службе за запошљавање у Вршцу и Град Вршац расписали су јавни конкурс за организовање јавних радова на којима ће бити ангажована незапослена лица и незапослене особе са инвалидитетом, што је тек једна од мера активне политике запошљавања.

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за исплату накнаде за обављен посао незапосленим лицима која се ангажују по основу уговора о привременим и повременим пословима у висини од 18.000 динара месечно, као и накнаду трошкова превоза у висини од 2.000 динара.

Право учешћа на јавном позиву за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и удружења која имају статус правног лица. Право на доделу средстава за спровођење јавног рада има послодавац који је измирио раније уговоре обавезе према НСЗ.

Највише бодова добијаће они који предложе радове у одржавању животне средине и природе, затим социјалне и хуманитарне делатности , одржавање и обнављање јавне инфрастуктуре. Јавни радови могу трајати од једног до четири месеца, а предност у обављању послова имају жене са првим и другим степеном стручне спреме. Јавни рад који подразумева ангажовање искључиво жена које припадају радно способним корисницима новчане социјалне помоћи, или другим теже запошљивим категоријама – Роми, вишкови запослених, лица која траже посао дуже од 18 месеци, добијају највише  бодова.

Сви уговори са одабраним организаторима јавних послова у којима ће бити ангажована незапослена лица са територије Вршца морају бити закључени у току ове календарске године.  Послодавац који буде изабран за извођача јавних радова има обавезу да закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима најдуже до предвиђене дужине трајања јавног рада и обавезно га пријави на социјално осигурање, да исплаћује уговорене накнаде за обављени посао редовно, да плаћа трошкове превоза, организује  заштиту и безбедност ангажованих лица.

Све додатне информације могу се добити у Националној служби Филијала Вршац, а рок за пријаве на јавном конкурсу је 13. јул ове године.

Љ. Малешевић

Пројекат „Вршац данас” реализовала је „Панонија медиа“ у сарадњи са „Дневником“. Ставови изнети у овом тексту нужно не изражавају ставове локалне самоуправе, која суфинансира пројекат.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: Lj. Malešević