Izmene o načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta

Članom 38 Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“ br 113/2017 i 50/2018), koji je u primeni od 1. jula ove godine, propisano je da o stepenu smetnji u psihofizičkom razvoju i invaliditetu deteta mišljenje daje nadležna komisija Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje…

Foto: Profimedia

 

Beograd  – Ministarastvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštilo je da zainteresovana lica svoje zahteve da odsustvo sa posla radi posebne nege deteta treba, kao i do sada, da podnose isključivo gradskim/opštinskim službama dečje zaštite. Članom 38 Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“ br 113/2017 i 50/2018), koji je u primeni od 1. jula ove godine, propisano je da o stepenu smetnji u psihofizičkom razvoju i invaliditetu deteta mišljenje daje nadležna komisija Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a da se troškovi njenog rada finansiraju iz budžeta Republike Srbije. S obzirom na to, komisije pri domovima zdravlja koje su do sada cenile psihofizičko stanje deteta prestaju sa radom, a službe dečje zaštite su nadležne za dostavljanje zahteva komisijama i sprovođenje dalje procedure,  navodi se u saopštenju.

Izvor: 24 SATA — U  fokusu