Pravna pomoć za žrtve torture i nečovečnog postupanja

Centar za ljudska prava iz Niša pruža podršku osobama u ustanovama zatvorenog tipa.

Foto: Centar za ljudska prava

 

 

Centar za ljudska prava iz Niša pruža podršku osobama u ustanovama zatvorenog tipa.

Advokati niškog Centra za ljudska prava pružaće u naredne tri godine besplatnu pravnu pomoć i pravno zastupanje pred sudovima osobama sa teritorije cele Srbije koje su smeštene u različitima ustanovama gde im je ograničena sloboda kretanja, a izložene su torturi i nečovečnom postupanju, saopšteno je u Centru.

Pravo na ovu vrstu pravne podrške  imaće osobe koje se nalaze u zatvorima, policijskim pritvorima, zatvorenim odeljenjima psihijatrskih bolnica, ustanovama socijalne zaštite gde su trajno smeštene osobe sa mentalnim invaliditetom, domovima za smeštaj starih osoba i sličnim ustanovama. Advokati će zastupati ove osobe u deset slučajeva, a pravnu pomoć moći će da dobije 120 do 150 osoba.

– Tortura i nehumano postupanje apsolutno zabranjeni i u korpusu ljudskih prava predstavljaju jednu od najznačajnijih stavki. Svi prostori u kojima su lica lišena slobode kretanja predstavljaju potencijalni okvir gde može doći, i u velikom procentu slučajeva dolazi, do nehumanog i nečovečnog postupanja, odnosno do torture- kaže Stevan Arambašić, advokat iz Novog Sada, bivši sudija i zamenik pokrajinskog ombudsmana zadužen za mesta zatvaranja.

Predsednica Centra za ljudska prava u Nišu Lidija Vučković ocenjuje da će najveći broj žrtava tražiti besplatnu pravnu pomoć zbog nečovečnog postupanja prilikom policijskog zadržavanja.

– Prema našim dosadašnjim iskustvima, mnogo je manje slučajeva nečovečnog postupanja u kazneno-popravnim domovima u odnosu na policijski pritvor. Imali smo i pozitivni primer kad su nadležni iz KPZ u Nišu sami prijavili slučaj da je njihov službenik nečovečno postupao prema osuđeniku. Nažalost, nadležno tužilaštvo je odbacilo taj slučaj kao neosnovan- kaže Vučković.

Za pravnu pomoć i zastupanje angažovani su advokati iz Beograda, Novog Sada, Novog Pazara i Niša koji “imaju veliko iskustvo u oblasti ljudskih prava”. Besplatna pravna pomoć će se pružati u okviru projekta „Sveobuhvatna akcija protiv torture“, koji zajedno sprovode Centar za ljudska prava, Međunarodna mreža pomoći (IAN) i Centra za gradjansku inicijativu iz bivše jugoslovenske republike Makedonije. Finansijer je Evropska komisija.

Prijava torture mejlom i pismom

Potencijalne žrtve torture i nečovečnog postupanja mogu da se jave na telefon Centra za ljudska prava (018)  524- 332 ili na e-mail adresu: ni_cent@eunet.rs . Mogu da pošalju pismo poštom na adresu : Centar za ljudska prava-Niš, Ulica cara Dušana, br. 54  PC „Dušanov Bazar“ Kupola, lokal 202  18000 Niš.

Objavljeno: 26. 03. 2018.

Izvor: www.danas.rs

Autor: Z. M.