Pomoć potrebna za još 250 dece

Mališanima sa smetnjama u razvoju na teritoriji glavnog grada trenutno na raspolaganju 350 ličnih pratilaca.

 

 

Mališanima sa smetnjama u razvoju na teritoriji glavnog grada trenutno na raspolaganju 350 ličnih pratilaca. Nadležni obećavaju da će povećati broj asistenata.

Upis prvaka počinje za nekoliko dana, a roditelji mališana sa smetnjama u razvoju imaće problema da obezbede lične pratioce, koji su im neophodni na putu do škole i kao pomoć da što lakše isprate školske aktivnosti. U gradskom sistemu socijalne zaštite trenutno je angažovano 350 pratilaca, a na ovu uslugu čeka 250 mališana. Iz Grada uveravaju da će se taj broj raspoloživih asistenata povećavati u toku godine.

Grad Beograd raspisao je javnu nabavku vrednu 198.374.675 dinara kako bi obnovio ugovore sa 350 zaposlenih na ovim poslovima. Oni će kao i do sada biti dostupni porodicama kojima je već na raspolaganju ova usluga, dok će nove porodice sa liste moći da budu uključene tek pošto neko „odustane“.

– Povećanje broja korisnika ove usluge planira se u skladu sa finansijskim mogućnostima za nastupajuću godinu, a shodno podacima o osnovanim potrebama korisnika za pružanjem ove usluge – navode u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu. – Korisnici se sukcesivno uključuju, pa je tako u prethodnoj godini uključeno više od 50 novih. Ukoliko se jedan broj ne može obuhvatiti, pravi se objedinjena lista čekanja. Osim 350 dece koje imaju pratioca, na listi čekanja je 250. Ali, sigurno će se osloboditi još mesta, jer neka od dece, koja trenutno koriste uslugu, završavaju srednju školu, pa im asistent više nije potreban.

Lični pratioci dodeljuju se na osnovu procene i rešenja Gradskog centra za socijalni rad, a prioritet imaju porodice sa decom sa smetnjama u razvoju sa jednim roditeljem.

– Prednost imaju deca iz jednoroditeljskih porodica, gde je nosilac domaćinstva u više od 90 odsto slučajeva majka – objašnjavaju u Sekretarijatu. – Uspostavljanjem ove usluge grad Beograd omogućio je da roditelji te dece, a naročito majke, imaju pristup radu. A deca pravo na vaspitanje i obrazovanje.

Pratioci će biti na raspolaganju roditeljima i deci najviše osam sati dnevno, a angažovani prolaze obaveznu obuku po akreditovanom programu.

Kvalitetniji društveni život

Obaveza ličnih pratlaca je da pomognu deci u obavljanju svakodnevnih aktivnosti u kretanju, održavanju lične higijene, hranjenju, oblačenju i komunkaciji sa drugima. Preduslov da bi porodica bila uključena u ovaj program je da dete pohađa vaspitno-obrazovnu ustanovu, a pratilac će mu biti dostupan do završetka redovnog školovanja, uključujući i srednju školu. Osim što pomažu deci kako bi što više bili uključena u zajednicu i mogla da se osamostale, asistenti svojim radom omogućavaju i roditeljima da imaju kvalitetniji društveni život.

Objavljeno: 26. 03. 2018.

Izvor: www.novosti.rs

Autor: M. Stanojković