Komisija utvrđuje stepen invalidnosti

Koji osiguranici ostvaruju pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje i na koji način se isplaćuje.

 

Koji osiguranici ostvaruju pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje i na koji način se isplaćuje.

Pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje imaju osiguranici kod kojih je zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja došlo do gubitka ili bitnijeg oštećenja pojedinih organa ili delova tela.

Ovo je odgovor nadležnih iz Fonda PIO na česta pitanja naših čitalaca o tome da li imaju pravo na naknadu za telesno oštećenje, pod kojim uslovima, kolika je naknada i kako uopšte ostvaruju to pravo.

– Visina novčane naknade za telesno oštećenje određuje se u zavisnosti od utvrđenog procenta telesnog oštećenja od 30 do 100 odsto (o čemu odlučuje nadležna invalidska komisija), od osnova utvrđenog propisima koji su se primenjivali do 9. aprila 2003.

Objavljeno: 31. 07. 2017.

Izvor: Srpski TELEGRAF