Borba za bolji položaj osoba sa invaliditetom iz Doboja: Traže hitnu nabavku pomagala

Na području Doboja treba još mnogo toga uraditi kako bi osobe sa invaliditetom bile u ravnopravnom položaju sa drugima.

Foto: Rade Tešić / RAS Srbija

 

 

Na području Doboja treba još mnogo toga uraditi kako bi osobe sa invaliditetom bile u ravnopravnom položaju sa drugima. To je jedan od zaključaka organizovanog okruglog stola povodom rešavanja problema ove populacije u Doboju, ali i preporuka UN.

Predstavnici Udruženja osoba sa invaliditetom iz ovog grada kažu da ima dosta svetlih primera, ali i da se još mora raditi kako bi invalidi mogli nesmetano da ulaze i izlaze iz institucija.

 – Ne može se reći da ništa nije urađeno, evo sada će nam konačno biti Dom Zdravlja pristupačan za lečenje ljudi – rekla je Dragica Bekanović iz udruženja i podsetila kako je Osnovna školu Vuk Karadžioć odnedavno potpuno pristupačna osobama sa invaliditetom.

Pored arhitektonskih barijera invalidi se svakodnevno suočavaju i sa komunikacionim, dok veliki problem predstavlja i nedostatak personalne asistencije.

Na sastanku se, pored toga, govorilo i o aktuelnoj kampanji za izradu pravilnika o uslovima i dodeli ortopedskih i medicinskih pomagala.

U udruženjima smatraju da bi, između ostalog, izmenama trebalo predvideti nabavku kvalitetnijih pomagala u kraćim rokovima, te olakšati procedure nabavke pomagala.

– Sada se čeka da imenovana grupa od strane ministarstva zajedno sa organizacijama i savezima radi na izradi konačnog predloga pravilnika – istakla je Dragica Bekanović.

Dok o izmenama postojećeg i donošenju novog Pravilnika razgovaraju sa entitetskim vlastima, u udruženjima su mišljenja da će najveći deo zaključaka i preporuka UN-ovog komiteta za osobe sa invaliditetom morati realizovati u saradnji sa predstavnicima lokalne vlasti.

Iz Centra za socijalni rad poručuju da je pravo invalida na negu i tuđu pomoć izuzetno zastupljeno.

– Nažalost budžetska sredstva su takva kakva jesu i na republičkom i na lokalnom nivou, nisu nam dovoljna da možemo materijalizovati i opredmetiti sve te potrebe – navodi Olivera Nedić, direktorka Centra i dodaje da problem personalnih asistenata za osobe sa invaliditetom planiraju rešiti uvođenjem mobilnog tima.

Objavljeno: 02. 08. 2017.

Izvor: www.blic.rs

Autor: Rade Tešić