Kvalitetniji život osoba sa invaliditetom uz pomoć personalnih asistenata

Kvalitetniji život osoba sa invaliditetom uz pomoć personalnih asistenata.

 

Kvalitetniji život osoba sa invaliditetom uz pomoć personalnih asistenata.

Beograd – Usluga personalne asistencije obuhvaćena je sistemom usluga socijalne zaštite Grada Beograda od 2016. godine i u ovom trenutku u glavnom gradu ima 50 angažovanih personalnih asistenata i toliko korisnika, poručila je danas vršilac dužnosti sekretara za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević na skupu „Osobe sa distrofijom kao ravnopravni građani” organizovanom povodom Nedelje borbe protiv distrofije.

– Ova važna usluga za osobe sa telesnim invaliditetom ostvaruje se aktivnostima kojima se u zavisnosti od potreba obezbeđuje praktična pomoć i podrška u oblasti kretanja, održavanja lične higijene i zadovoljavanja osnovnih ličnih potreba, pomoć pri komunikaciji, socijalnim kontaktima i drugo. Usluge personalne asistencije dostupne su punoletnim licima sa invaliditetom, sa procenjenim prvim ili drugim stepenom podrške, koja ostvaruju pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, imaju sposobnosti za samostalno donošenje odluka, radno su angažovana ili aktivno uključena u rad različitih udruženja – objasnila je ona.

Prema njenim rečima, Grad Beograd na ovaj način potvrđuje da nastavlja sa pružanjem podrške osobama sa inavliditetom kojima se ovom uslugom omogućuje da vode samostalan i produktivan život.

– Kada je reč o razvoju ove usluge, ona se može razvijati isključivo u skladu sa propisima koje donosi nadležno Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a Grad Beograd će se i dalje, kao i do sada, u normativnom smislu kretati u okviru tih propisa. Personalni asistent angažovan je u radu sa jednim korisnikom najmanje 20, a najviše 40 sati nedeljno – naglasila je sekretarka i dodala da prema podacima u Srbiji ima 1.800 ljudi sa distrofijom, dok ih u Beogradu ima oko 700.

Prema njenim rečima, Grad Beograd je finansirao Udruženje distrofičara putem redovnih konkursa u 2017. godini sa 2,9 miliona dinara, a putem razvojnih 1,1 milion dinara.

Nataša Stanisavljević je poručila prisutnima da su im vrata Grada Beograda otvorena i dodala da će grad nastaviti da pomaže onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijlana pitanja Vladimir Ilić rekao je da to ministarstvo u poslednje tri godine sprovodi brojne aktivnosti za osobe sa distrofijom. Ove godine je organizovana edukacija i aktvacija dece i mladih sa distrofijom radi podizanja svesti javnosti o pravima i problemima, ali i afirmacije ljudi sa ovim oboljenjem.

Izvor: www.studiob.rs

Izvor: Beoinfo