Vulin: Obezbeđena sredstva za sve saveze osoba sa invaliditetom

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i ove godine obezbedilo je dovoljnu količinu sredstava za funkcionisanje svih saveza, 22 republička i 11 pokrajinskih, koji okupljaju više od 500 organizacija koje se brinu o osobama sa invaliditetom (OSI), izjavio je resorni ministar Aleksandar Vulin.

Obezbeđena sredstva za sve saveze osoba sa invaliditetom

 

 

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i ove godine obezbedilo je dovoljnu količinu sredstava za funkcionisanje svih saveza, 22 republička i 11 pokrajinskih, koji okupljaju više od 500 organizacija koje se brinu o osobama sa invaliditetom (OSI), izjavio je resorni ministar Aleksandar Vulin.

Vulin je, prilikom potpisivanja ugovora sa predstavnicima republičkih i pokrajinskih saveza OSI, čiji su projekti podržani na konkursu za unapređenje položaja OSI, istakao da je ove godine povećan i budžet u te svrhe za 44 miliona dinara, koji će, kako smatra, značajno pomoći da osobe sa invaliditetom više mogu da koriste sve što treba da im bude na raspolaganju.

„Prošle godine, preko NSZ zaposleno je 5.860 osoba sa invaliditetom, što je daleko najbolji rezultat od kako NSZ postoji, zapošljava i posebno vodi evidenciju OSI. Verujemo da ćemo ove godine biti i bolji i uspešniji“, tvrdi ministar.

Napominjući da ministarstvo ove godine hoće da se pozabavi i jednim, „pomalo zaboravljenim segmentom“, odnosno obrazovanjem osoba sa invaliditetom, posebno obrazovanjem dece sa invaliditetom, Vulin kaže da se, zajedno sa Ministarstvom prosvete, moraju obezbediti materijalni uslovi, odgovarajući programi, udžbenici, odnosno prilika da, nakon završetka školovanja, deca dobiju priliku i da se zaposle.

„Najčešće su osobe sa invaliditetom zapošljavane u oblasti koje traže srednju stručnu spremu. Veliki je nedostatak, pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom, sa fakultetskim obrazovanjem. Poslodavci ih traže, ali nažalost, nemamo ih dovoljan broj i zato smo tu, da vršimo doobuke i prekvalifikacije, ali i da se, kroz sistem školovanja, od samog početka usmerimo na ono što osobe sa invaliditetom mogu da rade, a za šta je potrebno obrazovanje“, naglasio je Vulin.

Direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom (NOOSI) Ivanka Jovanović istakla je da za njenu organizaciju potpisivanje Ugovora o finansiranju programskih aktivnosti sa Ministarstvom rada predstavlja jako važan događaj, pre svega, jer se tim sredstvima obezbeđuje redovno finansiranje programskih aktivnosti, koje sprovode na nacionalnom i na lokalnom nivou.

Objašnjava da je to čitav set različitih grupa aktivnosti namenjenih OSI različitih kategorija- fizičkog, senzornog, ili intelektualnog invaliditeta, koji se odnose i na zastupničke aktivnosti, poput uticanja na donosioce odluka za određene propise, koji su u skladu sa evropskim standardima poštovanja ljudskih prava.

„Tu su i aktivnosti koje podižu vidljivost osoba sa invaliditetom, prisustvo u javnosti, omogućuju veću pristupačnost i ostvarivanje raznih njihovih kreativnih potencijala. Tu je zdravstvo, obrazovanje, uklanjanje svih prepreka, pitanje pristupačnosti, zapravo ne postoji nijedna oblast u društvenom životu koja se ne tiče OSI, jer, sva ljudska prava treba da pripadaju i nama, a ovo je jedan od načina, da kroz te programe, mi radimo upravo na tome“, rekla je Jovanović za Tanjug.

Ističe da se u kontinuitetu unapređuje položaj osoba sa invaliditetom, jer to, kako smatra, zaista jeste proces i nikada se ne može reći da je neko pitanje u potpunosti rešeno i da se više nema potrebe baviti njime.

Izvor: www.rts.rs

Izvor: TANJUG