Izdavanje novih nalepnica za vozila osoba sa invaliditetom od 9. januara

Izdavanje novih godišnjih nalepnica za vozila osoba sa invaliditetom za 2017. godinu počinje 9. januara.

 

 

Novi Sad – Izdavanje novih godišnjih nalepnica za vozila osoba sa invaliditetom za 2017. godinu počinje 9. januara.

Nalepnice za ovu godinu važe do 31. decembra.
Nalepnica se izdaje za označavanje jednog vozila osobe sa invaliditetom, odnosno člana zajedničkog domaćinstva.
Obrazac zahteva može se preuzeti na pisarnici Gradske uprave za opšte poslove, Novi Sad, Trg slobode br 1. ili na sajtu Grada www.novisad.rs
Zahtev se podnosi Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu – Kancelarija za osobe sa invaliditetom, putem pisarnice Gradske uprave za opšte poslove, Novi Sad, Trg slobode br. 1. Uz zahtev se prilaže fotografija osobe sa invaliditetom i fotokopije sledećih dokaza: lična karta za podnosioca zahteva, saobraćajna dozvola, vozačka dozvola, medicinska dokumentacija vezana za invalidnost ili bolest, lična karta za odraslog člana zajedničkog domaćinstva, a za decu izvod iz matične knjige rođenih ili prijava prebivališta, ukoliko je član domaćinstva osoba sa invaliditetom.
Nalepnica za označavanje vozila preuzima se u Kancelariji  za osobe sa invaliditetom, Trg slobode br. 3, na prvom spratu Poslovnog centra Apolo, u roku od pet dana od dana podnošenja zahteva.
Autor: 021.rs
Izvor: www.021.rs
O tome i na:
– www.mojnovisad.com – NS: Kako do parking nalepnica za osobe sa invaliditetom  (NS: Kako do parking nalepnica za osobe sa invaliditetom)