Invalidi više ne mogu u starosnu penziju

Invalidski penzioneri mogu biti prevedeni u starosne s 65 godina života samo ako im se u međuvremenu ukine invalidnost.

(Фото Д. Јевремовић)

 

Invalidski penzioneri mogu biti prevedeni u starosne s 65 godina života samo ako im se u međuvremenu ukine invalidnost.

Invalidski penzioner koji napuni 65 godina i time stekne uslov za punu starosnu penziju (bez plaćanja penala), ne može da počne da prima penziju kao starosni penzioner. Tako je predviđeno novim zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim je prethodno pravo na ovaj prelazak ukinuto.

Čitalac koji se javio „Politici”, a koji već 19 godina prima invalidsku penziju, iznenadio se kada je nedavno dobio odgovor u Penzijskom fondu da će trajno ostati u statusu invalidskog penzionera. Računajući da službenice na šalteru nije dobro razumeo, hteo je da proveri, da li je to stvarno tako.

Kaže da mu „ne pije vodu” ni to što bi mu sadašnja penzija bila veća od starosne, kao i da mu je krivo kako su to pravo mogli da iskoriste lažni invalidski penzioneri koji su oštetili državu time što su primali ove penzije, a izbegli da novac vrate, jer su u međuvremenu stekli uslov za starosnu penziju.

Penzijski fond, kao što je poznato, neme nadležnosti da na drugi način kažnjava primaoce lažnih invalidskih penzija, osim da im ih ukinu, ali ovim lažnjacima ni to nisu mogli jer su postali starosni penzioneri.

U PIO za „Politiku ”objašnjavaju da odredbama važećeg zakona nije predviđeno da korisnici invalidske penzije, kada napune godine života potrebne za ostvarivanje prava na starosnu penziju, dobiju status korisnika starosne penzije.

Izvor: www.politika.co.rs

Autor: Jasna Petrović-Stojanović