Asistente dobija 50 korisnika

Korisnici će moći da računaju na pomoć u održavanju lične i higijene u stanu, ali i za radne, obrazovne i društvene aktivnosti.

 

 

Korisnici će moći da računaju na pomoć u održavanju lične i higijene u stanu, ali i za radne, obrazovne i društvene aktivnosti.

U nardnih godinu dana 50 osoba sa invaliditetom koji žive na teritoriji Beograda imaće pomoć personalnog asistenta u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević potpisala je početkom jula ugovor sa udruženjem „Centar za samostalni život osoba s invaliditetom Srbije“ iz Beograda, koje će biti zaduženo za pružanje ove vrste pomoći.

Za punoletne osobe

– Grad Beograd i ovim potvrđuje da nastavlja s pružanjem podrške osobama sa invaliditetom koje kroz ovu uslugu imaju mogućnost da vode samostalan i produktivan život kao ravnopravni građani u svojoj žajednici – kaže Stanisavljevićeva.

Usluga personalnog asistenta namenjena je punoletnim osobama s invaliditetom s prvim i drugim stepenom podrške, koja ostvaruju uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, mogu samostalno da donesu odluke, radno su angažovani ili aktivno uključeni u rad različitih udruženja građana, sportskih društava, političkih partija, odnosno u redovni ili individualni obrazovni program. Cilj je da se poboljša kvalitet života korisnika navedene usluge kako bi mogli da vode aktivan i samostalan život. Ovo je intezivna usluga koja se pruža unutar i izvan kuće korisnika najviše 40 sati nedeljno.

Normalan život

Gradonačelnik Beograda Siniša Mali rekao je da je usluga personalne asistencije prvi put na sistematski način podržana u Beogradu, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

– Posle jednomesečnog pripremnog perioda, osobe s invaliditetom će dobiti personalne asistente. Ovo je veoma važno jer na taj način oni mogu da žive ravnopravno kao i svi ostali članovi društva. Osim što će moći da zadovolje lične potrebe, biće im omogućeno i da se uključe u obrazovne, radne i razne društvene aktivnosti – rekao je gradonačelnik.

Odabir osoba koje će imati pravo na uslugu personalne asistencije vršiće nadležno odeljenje Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu prema mestu prebivališta korisnika.

– Osim usluge personalne asistencije, i usluga lični pratilac deteta namenjena deci i mladima sa smetnjama u razvoju svoju potvrdu već ima u praksi, te se na taj način potvrđuje da vodimo računa o najugroženijim stanovnicima i od toga nećemo odustati – istakao je Mali.

 

Kakvu pomoć pružaju asistenti

– pomoć u održavanju lične higijene i zadovoljavanju osnovnih ličnih potreba

– pomoć u održavanju higijene stana

– podizanje, premeštanje i pomoć pri kretanju

– pomoć pri korišćenju terapeutskih i zdravstvenih usluga i pomagala

– pomoć pri komunikaciji i socijalnim kontaktima

– pomoć pri obavljanju različitih radnih, obrazovnih i društvenih aktivnosti

 

Grad pomaže udruženjima

Za finansiranje 14 redovnih programa koja realizuju udreženja iz oblasti zaštite osoba sa invaliditetom izdvojeno je 31. 477. 904 dinara, a za finansiranje 26 razvojnih programa i šest programa iz oblasti unapređenja položaja i statusa pripadnika romske populacije obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 33. 000. 000 dinara.

 

Objavljeno: 11. 08. 2016.

Izvor: Srpski TELEGRAF – Vesti

Autor: Gorica Avalić