Parking za invalide

Udruženje građana „Centar za životnu sredinu i razvoj“ realizuje projekat „Uklonimo barijere, životna sredina pristupačna osobama sa invaliditetom“.

 

Beograd – Udruženje građana „Centar za životnu sredinu i razvoj“ realizuje projekat „Uklonimo barijere, životna sredina pristupačna osobama sa invaliditetom“. Projekat želi da ukaže na važnost obeležavanja parking-mesta za osobe sa invaliditetom i podrazumeva unapređenje pristupačnosti životne sredine za njih, obeležavanjem parking-mesta za osobe sa invaliuditetom u širini od 3,7 metara.

Izvor: VEČERNJE NOVOSTI – BGD 011