Matić: Informaciona pismenost ključna u inkluziji

Državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić otvorila je danas (08. oktobra) regionalnu konferenciju „Uloga informacione i komunikacione tehnologije u razvoju inkluzivnog društva” u Privrednoj komori Srbije.

 

Beograd – Državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić otvorila je danas (08. oktobra) regionalnu konferenciju „Uloga informacione i komunikacione tehnologije u razvoju inkluzivnog društva” u Privrednoj komori Srbije. Matićeva je istakla da je cilj ministarstva i svih državnih institucija da se da se kroz adekvatnu upotrebu informacionih i komunikacionih tehnologija, osetljive socijale grupe uključe u svakodnevne društvene aktivnosti.

– Naše aktivnosti treba da budu okrenute ka ublažavanju problema osoba sa invaliditetom prilikom pristupanja savremenim sredstvima komunikacije i ka unapređivanju njihove informacione pismenosti. Tehnologija može da im pomogne u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, profesionalnu afirmaciju, učestvovanje u svakodnevnim društvenim i kulturnim aktivnostima – naglasila je državna sekretarka.

Ministarstvo telekomunikacija je u aprilu podržalo projekat istraživanja i organizacije ove Regionalne konferencije, čime se priključilo ITU Regionalnoj Inicijativi za, usvojenoj na Svetskoj konferenciji o razvoju telekomunikacija u Dubaiju 2014. godine.

– Zalažemo se za politiku koja će svojim delovanjem koristi porodici, zajednici i društvu, stoga, izrazili smo punu podršku istraživanju o ulozi informaciono-komunikacionih tehnologija u razvoju inkluzivnog društva i organizaciji Regionalne konferencije o ovoj temi kao inicijativi koja dolazi u pravom trenutku i koja će prikazati napore Srbije da ovoj problematici adekvatno i sistemski pristupi – zaključila je državna sekretarka.

Konferencija ima za cilj da obezbedi platformu za otvorene dijaloge, saradnju i partnerstva u oblasti primene IKT za osobe sa invaliditetom, između nadležnih institucija, stručne zajednice, industrije, regionalnih i međunarodnih agencija i organizacija koje se tiču posebnih regionalnih problema u ovoj oblasti.

Konferencija je organizovana u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja i Udruženjem građana Proforma, a uz podršku Međunarodne unije za telekomunikacije.

Objavljeno: 08. 10. 2015.

Izvor: www.blic.rs

 

O tome i na:

www.novosti.rs – Matić: Savremene tehnologije ključne za razvoj inkluzivnog društva

www.b92.net  – Matić: Informacionalna pismenost ključna u inkluziji